top of page
Marie Snášelová Štorková

Jsem milovnicí stromů, lesů, kapradí, mechů, růží, pivoněk, luk, potoků, studánek, hvězdného nebe, třpytícího se sněhu, duhy i letního deště. Mám ráda kávu, čokoládu a krásné knihy, které jsou pro mne zdrojem inspirace, moudrosti, vzdělání a radosti. Mohou spojovat generace, probouzet v nás fantazii, učit a léčit nás. Knihy si s velkým nadšením kupuji, čtu, ale úplně nejraději je tvořím. Jsem uchvácena celým procesem jejich zrození. Od výběru papíru, vazby, stužek a pláten, až po samotný tisk a svázání. 

Vystudovala jsem design oděvu na UTB ve Zlíně, ovšem jako maminka dvou holčiček jsem se velmi svižně přehoupla od tvorby oděvních kolekcí k ilustrování dětských knih. Pak už to byl jen malý krůček ke knižní grafice a sazbě. Tvorba knih je pro mne prací, která mi dává smysl. Prací, kterou dělám s radostí a láskou. 

Po narození mých dcer jsem se pustila do dalšího studia - anthroposofické arteterapie pod vedením Ady Rosin z Izraele. Zlehka jsem se tu dotkla anthroposofie, eurytmie a waldorfské pedagogiky. Byly to tři roky plné objevů a sebepoznávání a díky tomu jsem se mohla podívat na uměleckou tvorbu z jiného úhlu pohledu. 

Kromě ilustrací, grafiky, sazby a přípravy knih do tisku jsem průvodkyní dětí na Dvoře Sofie. Věnujeme se zde společně převážně tvořivé práci. Od pletení, přes šití a vyšívání až k malbě, práci s hlínou a dalším uměleckým technikám.

(více o Dvoře Sofie zde: www.dvursofie.cz)

bottom of page